1 mei 2020

Privacyverklaring van het Stenen Museum Winkeltje

Stenen Museum Winkeltje is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Stenen Museum Winkeltje
Rapenburgsestraat 24A
7101 CZ Lichtenvoorde
tel: 06-83040404
info@stenenmuseumwinkeltje.nl
KvK: 52470636
BTW: NL001310693B06

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stenen Museum Winkeltje verwerkt uitsluitend gegevens die noodzakelijk zijn voor de bedrijfsuitvoering.

Gegevens die mogelijkerwijs gebruikt zullen worden:

Voor- en achternaam
Adresgegevens
E-mailadres
Telefoonnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden niet door ons verwerkt.

Stenen Museum Winkeltje verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van uw betaling via IDeal of bank.
Om goederen bij u af te leveren.
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

Stenen Museum Winkeltje bewaart uw (persoons)gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stenen Museum Winkeltje verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stenen Museum Winkeltje maakt gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwijdering in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het Stenen Museum Winkeltje.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@stenenmuseumwinkeltje.nl.
Zorg dat duidelijk is dat u zelf degene bent die om aanpassing vraagt. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder.  Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het Stenen Museum Winkeltje neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze winkel of via info@stenenmuseumwinkeltje.nl

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze webwinkel wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Deze privacyverklaring is onder voorbehoud en kan typfouten bevatten.